НачалоКухняРаботен плот Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер McAlpine WDU 1ASEU
380.00лв.
Мелница за хранителни отпадъци McAlpine WDU1ASEU с пневматичен бутон
Пакетни предложения, включващи този продукт
Комплект мивка и смесител
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (алуметалик)
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, алуметалик
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1190.00 лв
11%
1060.00 лв
Купи
Комплект мивка и смесител
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (шампанско)
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, шампанско
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1190.00 лв
11%
1060.00 лв
Купи
Комплект мивка и смесител
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (бял)
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, бял
1190.00 лв
11%
1060.00 лв
Купи
Комплект мивка и смесител
Единична мивка с дълбоко корито
BLANCO Legra 6 Silgranit, жасмин
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, жасмин
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1190.00 лв
11%
1060.00 лв
Купи
Комплект мивка и смесител
Единична мивка с голямо корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur, кафе
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, кафе
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1190.00 лв
11%
1060.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница
Кухненски смесител
Blanco DARAS, антрацит
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо корито
BLANCO Legra 6 Silgranit PuraDur, черен
1190.00 лв
11%
1060.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (бял)
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/бял
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (бял)
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Единична мивка с голямо корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur, кафе
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (кафе)
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/кафе
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (алуметалик)
+
Дозатор за течен сапун
Blanco LATO, хром/алуметалик
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (алуметалик)
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка и смесител дозатор мелница
Единична мивка с дълбоко корито
BLANCO Legra 6 Silgranit, жасмин
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (жасмин)
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/жасмин
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
MIDAСмесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (шампанско)
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/шампанско
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (шампанско)
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Висок смесител за кухня
Blanco Coressa-F
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (антрацит)
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/антрацит
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1346.00 лв
7%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо корито
BLANCO Legra 6 Silgranit PuraDur, черен
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (черен-schvarz)
+
Дозатор за течен сапун за вграждане
BLANCO Lato, черен мат
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка и смесител дозатор мелница
Дозатор за течен сапун за вграждане
BLANCO Lato, черен мат
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо корито
BLANCO Legra 6 Silgranit PuraDur, черен
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, черен- schvarz
1346.00 лв
12%
1190.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Висок смесител за кухня
Blanco Coressa-F
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/антрацит
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Смесител за кухня
BLANCO MILI, антрацит
1346.00 лв
7%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Единична мивка с голямо корито
BLANCO Legra 6 Silgranit PuraDur, черен
+
Смесител за кухня
BLANCO MILI, черен
+
Дозатор за течен сапун за вграждане
BLANCO Lato, черен мат
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (алуметалик)
+
Дозатор за течен сапун
Blanco LATO, хром/алуметалик
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Смесител за кухня
BLANCO MILI, алуметалик
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Единична мивка с дълбоко корито
BLANCO Legra 6 Silgranit, жасмин
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/жасмин
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Смесител за кухня
BLANCO MILI, жасмин
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Смесител за кухня
BLANCO MILI, кафе
+
Единична мивка с голямо корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur, кафе
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/кафе
1448.00 лв
14%
1250.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (алуметалик)
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (алуметалик)
1292.00 лв
13%
1122.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница
Висок смесител за кухня
Blanco Coressa-F
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (антрацит)
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1190.00 лв
6%
1122.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо и дълбоко корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur II (бял)
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (бял)
1292.00 лв
13%
1122.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница
Единична мивка с голямо корито
Blanco Legra 6 Silgranit PuraDur, кафе
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (кафе)
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1292.00 лв
13%
1122.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Единична мивка с голямо корито
BLANCO Legra 6 Silgranit PuraDur, черен
+
Смесител за кухня
BLANCO MIDA Silgranit (черен-schvarz)
1292.00 лв
13%
1122.00 лв
Купи
Пакет за кухненска мивка
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Мивка за вграждане
DEANTE Olfato 50.40
+
Дозатор за сапун
Grohe COSMOPOLITAN, хром
+
Кухненски смесител
GROHE Eurosmart
1360.00 лв
21%
1080.00 лв
Купи
Пакет мивка и мелница за отпадъци
Смесителна батерия за кухня
BLANCO MILA Смесител
+
Еднокоритна мивка
BLANCO Lemis 6 IF
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1196.00 лв
20%
956.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, алуметалик
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, алуметалик
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1124.00 лв
14%
965.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Кухненски смесител
Blanco DARAS, бял
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, бяла
1124.00 лв
14%
965.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, черен- schvarz
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, черен
1124.00 лв
14%
965.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, кафе
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, кафе
1124.00 лв
14%
965.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Кухненски смесител
Blanco DARAS, антрацит
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, антрацит
1124.00 лв
14%
965.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Кухненски смесител
Blanco DARAS, жасмин
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, жасмин
1124.00 лв
14%
965.00 лв
Купи
Пакет мивка, смесител, дозатор и мелница
Стоящ смесител за кухня
GROHE Concetto
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Мивка две корита от неръждаема стомана
GROHE K700U
+
Дозатор за сапун
Grohe COSMOPOLITAN, хром
2072.00 лв
34%
1368.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Кухненски смесител
Blanco DARAS, антрацит
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/антрацит
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, антрацит
1280.00 лв
6%
1205.00 лв
Купи
Пакет мивка, смесител, дозатор и мелница за отпадъци
Стоящ смесител за кухня
GROHE Concetto
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Мивка от неръждаема стомана
GROHE K700U
+
Дозатор за сапун
Grohe COSMOPOLITAN, хром
2137.00 лв
35%
1396.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Дозатор за течен сапун за вграждане
BLANCO Lato, черен мат
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, черен- schvarz
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, черен
1280.00 лв
6%
1205.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител и мелница за отпадъци
Кухненски смесител
Blanco DARAS, кафе
+
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/кафе
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, кафе
1280.00 лв
6%
1205.00 лв
Купи
Комплект мивка, смесител, дозатор и мелница
Дозатор за сапун
Blanco LATO, хром/жасмин
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Кухненска мивка
BLANCO Naya 45, жасмин
+
Кухненски смесител
Blanco DARAS, жасмин
1280.00 лв
6%
1205.00 лв
Купи
Пакет мивка, смесител, дозатор и мелница за отпадъци
Дозатор за сапун
Grohe Space, хром
+
Кухненски смесител с изтегляне
GROHE Zedra
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Мивка за вграждане
DEANTE Olfato 50.40
2158.00 лв
22%
1690.00 лв
Купи
Пакет мивка, смесител, дозатор и мелница за отпадъци
Кухненски смесител с изтегляне
GROHE Zedra
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Мивка за вграждане над плот
DEANTE Olfato 40.40
+
Дозатор за сапун
Grohe Space, хром
2098.00 лв
24%
1599.00 лв
Купи
Пакет мивка, смесител за подпрозорец и мелница за отпадъци
FO 985,
смесител за под прозорец, TEKA
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Мивка за вграждане
DEANTE Olfato 50.40
1509.00 лв
11%
1350.00 лв
Купи
Пакет мивка, смесител, дозатор и мелница за отпадъци
Мивка за вграждане над плот
DEANTE Olfato 40.40
+
Смесител за кухня висок
IN 994 ХРОМ
+
Дозатор за течен сапун
BLANCO Yano
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
1081.00 лв
11%
965.00 лв
Купи
Комплект уреди
Висока кухненска батерия
TEKA MF-2 PROJECT
+
Абсорбатори телескопични (инокс)
Teka TL 6310
+
Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер
McAlpine WDU 1ASEU
+
Фурна за вграждане
TEKA HCB 6539
+
Керамичен котлон
TEKA TBC 32010
+
Гранитна мивка за шкаф 60 см
TEKA Stone S-TG
+
Съдомиялна за вграждане
ТЕКА DFI 46700
3054.00 лв
15%
2590.00 лв
Купи
Модел:       Мелачка за мивка WDU 1ASEU
Марка: Mc Alpine, Великобритания
Артикулен номер:     5036484512215

 

Описание:

 • Мелница за смилане на хранителни отпадъци
 • Включен пневматичен бутон
 • Мелачка за мивка с мотор с постоянен магнит
 • Мощност: 1/2 конски сили - 375 W
 • Система за смилане: Perfect Grind® 
 • Скорост въртене 2500 оборота в минута
 • Обем на камерата: 857 ml
 • Ножове и диск от неръждаема стомана
 • Размери: H 343 /  D 145 mm
 • Шумоизолираност
 • Автоматична защита при претоварване 
 • Система за лесен монтаж с три болта
 • Уред, предназначен за монтаж върху мивки с клапан 3 1/2"

В комплекта към тази мелачка за отпадъци за мивка са включени:

— Пневматичен бутон
— Захранващ кабел
— Присъединителен елемент от тази мелачка за мивка Тека към сифона - φ 40 mm.

— Красива предпазна решетка от неръждаема стомана за времето през което диспозерът за мивка за отпадъци не се ползва

 

Препоръчваме модела, като заместител на мелница за отпадъци Turbo Elite ТЕ50 на Franke, заради сходство в принципа на работа, качествените материали, безшумната работа и антибактериалната камера.

 

 

Производител: McAlpine, Великобритания.

Гаранция: 3 години.

 

 

Предимства на тази мелачка за мивка (диспозер) McAlpine пред останалите модели на пазара:

 1. 25% по-голям въртящ момент на тази мелачка за мивка от всеки друг модел на пазара, който осигурява повече смилаема мощност.
 2. Уникален постоянен магнитен мотор с по-висок коефициент на завъртане в минута, в сравнение с уредите с пускова намотка.
 3. Постоянна мощност на работа с високи обороти.
 4. Двигател с технология за безшумна работа.
 5. Диск за смилане от неръждаема стомана при всички модели - защитен от корозия
 6. Двойно въртящ се диск на 180°, който предотвратява задръстванията
 7. Високо ефективна производителност, спестяваща време, вода и енергия
 8. Антимикробното средство BioGuard елиминира бактериите и миризмите
 9. Външен корпус от усилена пластмаса, който не кородира при морски условия.Технически изисквания, необходими за монтаж на мелница за отпадъци за мивка:


За да функционира правилно мелницата за мивка при монтаж е необходимо да съобразите няколко технически изисквания:

— Отворът на сифона на мивката трябва да е 3 1/2" (Ø 90)
— Каналът за мръсната вода не трябва да е на повече от 30 cm до 40 см от пода

(при стандартна височина на шкафовете 85 -90 см и дълбочина на коритото до 25 см)
— Трябва да има изведен на удобно за вас място контакт за захранване на уреда с електричество

— Отвор Ø 35 мм на подходящо място за монтиране на бутона за пускане на уреда

(може да предвидите независимо включване на уреда (такъв пример е пускането на тази мелница за отпадъци за мивка да става от изведен ключ на гърба на кухнята).

— Когато този диспозер за мивка е в режим на работа задължително трябва да има течаща, студена вода

 

 

При покупка на мелница за хранителни отпадъци McAlpine WDU 1ASEU от нашият магазин вие получавате безплатна доставка и гаранция, че купувате оригинален продукт. В комплекта е включен пневматичен бутон.

 

Мелачка за мивка за смилане на хранителни отпадъци, препоръчана от Synox.org!Мощност
Мощност 1/2 к.с.
Скорост на мотора
2500 оборота/минута
Технология на работа
Двигател с постоянен магнит
Шум (dB)
45 dB
Включени аксесоари
Пневматичен бутонЗахранващ кабелПрисъединителен елемент към сифонаПредпазна решетка
Размери (mm)
343/145 mm
Материали
Фланец за закрепване от неръждаема стоманаДробилна камера от неръждаема стоманаВъншен корпус от усилена пластмаса

Мелница за отпадъци, Мелачка за мивка, Диспозер McAlpine WDU 1ASEU

Артикулен номер: 503644512215
380.00лв.
Добави в кошница
Лизинг калкулатор
UniCredit TBICredit
Купи на изплащане
Бърза поръчка
Предимства
Безплатна доставка над 99 лв
Безплатна доставка над 99 лв
30 дни право на връщане
30 дни право на връщане
Продукта е успешно добавен в кошницата!
БЮЛЕТИН
Абонирайте се за новини и промоции